Nếu bạn cảm thấy plugin hay và hữu ích, hãy Donate cho tôi
  1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Chức năng bảo mật
admin 6 tháng trước

Chức năng bảo mật

Tăng bảo mật cho website

Tắt REST API

Nếu bạn không sử dụng REST API thì nên tắt đi để bảo mật website

Tắt XML RPC

Nếu bạn không sử dụng XML RPC thì nên tắt đi để bảo mật website

Tắt Wp-Embed

Nếu bạn không sử dụng Wp-Embed thì nên tắt đi để bảo mật website

Tắt X-Pingback

Nếu bạn không sử dụng X-Pingback thì nên tắt đi để bảo mật website

Xóa các header info không cần thiết

Xóa các header info không cần thiết nếu bạn muốn

Tắt nguồn cấp dữ liệu khác

Tắt nguồn cấp dữ liệu khác không cần thiết

Lọc file tải lên

Bật chặn tải lên file không phải là hình ảnh

Chức năng này sẽ chặn tải lên tất cả file không phải là định dạng hình ảnh, từ media, plugin, theme…

Xóa version

Xóa version khỏi JS và CSS

Xóa version WordPress

Để hacker khỏi xoi mói và biết bạn đang sử dụng phiên bản nào của JS, CSS, WordPress, từ đó khải tác các lỗ hổng của các bản cũ, thì bạn nên ẩn phiên bản đi để hacker khó biết được bạn đang dùng bản nào

Bảo mật dữ liệu truy cập

Ngăn chặn SQL injection, cross-site scripting (XSS)

Chức năng này giúp bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công như SQL injection, cross-site scripting (XSS)

248 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước

Avatar

Cloud
Xem ngay
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước