Nếu bạn cảm thấy plugin hay và hữu ích, hãy Donate cho tôi
  1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Chức năng media
admin 6 tháng trước

Chức năng media

Cấu hình chức năng tải lên hình ảnh

Chặn cắt nhỏ hình ảnh khi tải lên

Với chức năng này khi bạn tải lên chỉ có duy nhất hình ảnh góc chứ không cắt nhỏ ra thành nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với các bạn thiết kế web mà sử dụng duy nhất 1 hình ảnh kích thước góc

Bật giới hạn kích thước tải lên

Nếu bạn có thành viên và không muốn họ tải lên hình ảnh có kích thước quá lớn gây tốn dung lượng lưu trữ, bạn có thể giới hạn kích thước tối đa được phép tải lên

Cho phép tải lên file SVG

Bật chức năng này nếu bạn muốn hình ảnh định dạng SVG có thể tải lên media

Cho phép tải lên file JFIF

Bật chức năng này nếu bạn muốn hình ảnh định dạng JFIF có thể tải lên media. Hình ảnh sau khi tải lên sẽ được chuyển thành định dạng JPG hoặc WEBP nếu cấu hình

Nén ảnh JPG khi tải lên

Bật nén ảnh JPG

Bạn có thể thay đổi mức độ nén của hình ảnh từ 5 đến 100 (100 là không nén)

Chuyển PNG sang JPG

Chuyển hình ảnh PNG sang JPG khi tải lên và hình ảnh cũng được nén lại với cấu hình JPG

Chuyển hình ảnh sang WEBP khi tải lên

Chuyển JPG, PNG sang WEBP

Chuyển hình ảnh JPG, PNG sang WEBP khi tải lên và hình ảnh cũng được nén lại với cấu hình bạn nhập

Giới hạn kích thước ảnh JPG, PNG, WEBP khi tải lên

Giới hạn ảnh JPG, PNG, WEBP

Giới hạn kích thước chiều rộng tối đa, chiều cao tối đa của hình ảnh JPG, PNG, WEBP khi tải lên, bạn có thể để trống nếu như muốn dữ kích thước góc

Cấu hình thêm watermark vào hình ảnh khi tải lên

Thêm watermark vào hình ảnh khi tải lên

Với chức năng này khi bạn tải lên chỉ có duy nhất hình ảnh góc chứ không cắt nhỏ ra thành nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với các bạn thiết kế web mà sử dụng duy nhất 1 hình ảnh kích thước góc

Tìm và xóa tất cả ảnh 404 trong Media

174 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước

Avatar

Cloud
Xem ngay
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước