Nếu bạn cảm thấy plugin hay và hữu ích, hãy Donate cho tôi
  1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Chức năng tối ưu
admin 6 tháng trước

Chức năng tối ưu

Tắt những thứ không cần thiết

jQuery Migrate là một thư viện dùng để duy trì hoạt động của một số theme, plugin đang sử dụng các mã cũ, nếu website của bạn không còn sử dụng đến thư viện này thì bạn có thể tắt đi

Tắt Gutenberg CSS

Nếu bạn không sử dụng đến có thể tắt Gutenberg CSS trang chủ đi

Tắt Classic CSS

Nếu bạn không sử dụng đến có thể tắt Classic CSS trang chủ đi

Tắt Emoji

Nếu bạn không sử dụng đến có thể tắt Emoji đi

Thư viện tối ưu

Bật Instant-page

Instant-page là một thư viện cho phép bạn chỉ cần đưa chuột qua liên kết bất kỳ trên trang, nó đã tải trước nội dung của trang đó vào bộ nhớ của trình duyệt, đến khi bạn click vào link sẽ có một cảm giác nhanh khó tả

Bật Smooth-scroll

Smooth-scroll là một thư viện cho phép bạn tạo hiệu ứng cuộn trang mượt mà khiến cho người dùng cảm thấy trang web có vẽ nhanh hơn

Nén HTML thành 1 dòng duy nhất

Bật nén HTML

Với chức năng này HTML khi hiển thị sẽ được nén thành 1 dòng, loại bỏ các ký tự và khoảng trống không cần thiết tăng tốc độ tải trang

Tối ưu lưu nội dung bài viết vào CSDL

Bật giới hạn bản lưu

Nếu bạn bật chức năng này và đặt giới hạn số bản lưu tự động và thời gian lưu tự động của bài viết hoặc trang sẽ làm giảm được dữ liệu được lưu vào CSDL

241 lượt xem | 1 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
  1. Tấn

    Thêm chức năng loại trừ trang nữa thì tuyệt vời. Vì một số trang bật lên sẽ bị lỗi, còn một số trang thì không.

Avatar

Cloud
Xem ngay
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước