Nếu bạn cảm thấy plugin hay và hữu ích, hãy Donate cho tôi
  1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Chức năng post, page
admin 6 tháng trước

Chức năng post, page

Chức năng hình ảnh cho bài viết

Lưu lại hình ảnh vào media khi copy từ nguồn khác

Bật chức năng này nếu bạn muốn hình ảnh ở bài viết khi copy từ nguồn khác sẽ được lưu trữ vào website của bạn

Bật xóa bài viết xóa luôn hình ảnh

Chức năng này cho phép bạn xóa bài viết thì hình ảnh đính kèm trong bài viết cũng bị xóa luôn (chú ý nếu các bài viết có dùng chung một hình ảnh cũng sẽ bị mất hình khi xóa)

Ảnh đầu tiên thành ảnh đại diện

Bật chức năng này nếu bạn muốn ảnh đầu tiên trong bài viết trở thành ảnh đại diện cho bài viết đó nếu trường ảnh đại diện trống. Ngoài ra bạn có thể chọn thêm ảnh đại diện mặc định trong trường hợp cả ảnh đại diện và ảnh trong bài viết đều không có

Ảnh kích thước góc khi thêm vào bài viết

Bật chức năng này nếu bạn muốn mỗi lần thêm ảnh vào bài viết nó luôn chọn sẵn kích thước ảnh góc

Nhân bản bài viết, trang

Thêm nút nhân bản

Bật lên nếu bạn muốn thêm chức năng nhân bản bài viết hoặc trang ở trình quản lý bài viết, trang

Cấu hình đường dẫn chuyên mục

Xóa slug category khỏi đường dẫn

Chuyền đường dẫn từ (domain.com/category/tin-tuc/tin-moi, domain.com/category/tin-tuc) thành (domain.com/tin-moi, domain.com/tin-tuc)
Cài đặt > Đường dẫn tĩnh > Lưu thay đổi

Xóa slug tag khỏi đường dẫn

Chuyền đường dẫn từ domain.com/tag/tin-tuc/ thành domain.com/tin-tuc/
Cài đặt > Đường dẫn tĩnh > Lưu thay đổi

Thêm html cho Page

Thêm .html cho Page

Bật chức năng này Page của bạn sẽ có thêm .html phía sau ví dụ: domain.com/page.html

Khắc phục SEO

Đặt tiêu đề làm mô tả cho hình ảnh

Chức năng này sẽ thêm tiêu đề bài viết làm mô tả cho hình ảnh khi tải lên

Thêm nofollow và _blank cho liên kết ngoài

Chức năng này sẽ thêm nofollow và _blank cho những liên kết ngoài ở bài viết

Chức năng thêm

Cho phép sử dung Shortcode ở tiêu đè bài viết

Chức năng này cho phép bạn có thể thêm Shortcode vào tiêu đề bài viết, rất tiện để sử dụng cho các tool tùy biến

Bài viết mới chỉnh sửa sẽ hiển thị đầu tiên

Chức năng này cho phép bạn thiết lập những bài viết mới chỉnh sửa sẽ hiển thị đầu tiên trong vòng lặp chính

384 lượt xem | 2 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước

Avatar

Cloud
Xem ngay
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước