Nếu bạn cảm thấy plugin hay và hữu ích, hãy Donate cho tôi
  1. Home
  2. Hướng dẫn
  3. Chức năng hiển thị
admin 6 tháng trước

Chức năng hiển thị

Thêm font Awesome vào website

Bật font Awesome

Nếu bạn muốn sử dụng font Awesome thì có thể bật lên (đây là font chữ biểu tượng)

Thay đổi font chữ cho trang

Chọn kiểu font chữ cho trang web của bạn

Hiệu ứng trang trí cho trang web

Chọn hiệu ứng cho trang web ví dụ như ngày Noel hoặc Tết

Chế độ Dark mode

Bật Dark mode

Chức năng này cho phép bạn khởi động thư viện Dark mode giúp cho trang web có thể chuyển qua lại chế độ sáng tối

191 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước

Avatar

Cloud
Xem ngay
Chức năng post, page

Chức năng post, page

6 tháng trước
Chức năng media

Chức năng media

6 tháng trước
Chức năng hiển thị

Chức năng hiển thị

6 tháng trước
Chức năng công cụ

Chức năng công cụ

6 tháng trước
Chức năng bảo mật

Chức năng bảo mật

6 tháng trước
Chức năng tối ưu

Chức năng tối ưu

6 tháng trước